PRESIDENT OF AIPP FROM 1958 TO TILL DATE :

Sr. No. Name Tenure
1 Sh. Balwant Rai Mehta 1958 - 1961
2 Sh. Jai Prakash Narayan 1961 - 1968
3 Sh. Surendra Kumar Dey 1968 - 1973
4 Dr. Lal Singh Tyagi 1973 - 1990
5 Sh. Sahdev Chaudhary 1990 - 1998
6 Sh. Jagdish Narayan Mandal 1998 - 2002
7 Sh. Dr. Kishore Taviyad (Working President) 2002 - 2003
8 Sh. Subodh Kant Sahay 2003 - 2013
9 Sh. Subodh Kant Sahay 2013 - 2019
10 Sh. Subodh Kant Sahay 2019 -